Overvejelser

OVERVEJELSER  består af artikler og interviews med lederne af de eksisterende og nedlagte scenekunstuddannelser i Danmark, samt fire udvalgte uddannelser i udlandet.
Derudover indeholder den bidrag af en lang række scenekunstnere – bl.a. Erik Pold, Mette
Ingvartsen og Anders Mossling – der beskriver deres 32 vidt forskellige uddannelsesforløb.
Der afsluttes med en samling perspektiver på scenekunstuddannelse, som giver input til
situationen her i Danmark. Her er bidrag fra danske og internationale fagfolk, fra Danmark
bl.a. Kitt Johnson, Jesper de Neergaard og Lene Kobbernagel.Endelig gives der et skitseret bud på en undervisningsplan for en ny uddannelse i performancekunst.
Arbejdet med materialesamlingen tager bl.a. udgangspunkt i et symposium afholdt d. 7.november 2010 på Archauz i Aarhus, arrangeret af Entré Scenen og Scenekunstens
Udviklingscenter i Odsherred.

Downolad/Læs som PDF: (åbner i nyt vindue)
Overvejelser web1 ISBN 978-87-993706-4-1