Kort resumé af Uafhængige Scenekunstneres deltagelse på Kulturmødet 2016, Mors.

Kort resumé af Uafhængige Scenekunstneres deltagelse på Kulturmødet 2016.

Uafhængige Scenekunstnere (US) stod for debatarrangementet, “Er der fortsat plads til den frie scenekunst?”, der fandt sted fredag den 26. august 2016 kl. 18.00 – 19.30 på KulturScenen, M.C. Holm Skolen, som en del af Kulturmødet på Mors. ”Plads” skulle her ikke bare forstås som ledig scenekapacitet, men også, om der overhovedet var interesse for og forståelse for den frie scenekunst som en kunstnerisk egenart i sig selv.
Det var første gang, US var med på Kulturmødet. De øvrige spørgsmål, som vi ønskede at få diskuteret, var:
Hvilke udfordringer står den frie scenekunst pt. over for? Hvilke forhindringer er der pt for at fremme samarbejdet mellem den frie scenekunst og institutionsteatrene og hvad kan vi gøre ved disse forhindringer? Hvad gør vi for at øge kendskabet til det frie scenekunstfelt? Hvordan kommer vi i kunstnerisk dialog med institutions­teatrene? Er der forskel på de æstetiske muligheder for den frie scenekunst og institutionsteatrene?
Der var et super godt fremmøde til debatten, hvori aktører inden for det frie felt, teaterledere og et medlem af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst deltog.
Baggrunden for debatten var det kuldsejlede projekt med en åben scene i Hovedstaden og de deraf følgende problemer med manglende scenekapacitet i København, samt de aktuelle nedskæringer i rådighedsbeløbene til Statens Kunstfond og bestræbelsen på at ”få pengene til at række længere” fx ved at det frie felt og institutionsteatrene kunne samarbejde om projekter.
Tonen i debatten var positiv, og den mundede ud i et konkret forslag om, at
Uafhængige Scenekunst­nere arrangerede en bustur rundt i hele landet, så alle parter kunne lære hinanden bedre at kende.

 

Panelet bestod af følgende deltagere:

Hans Henriksen, teaterleder Aalborg Teater

Ditte Maria Bjerg, iscenesætter og forperson i Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst

Jakob Højgaard Jørgensen, teaterleder Teater Nordkraft

Helle Fuglsang, performer, iscenesætter og bestyrelsesmedlem i US

Henrik Vestergaard Friis, performer, dramaturg, kurator og bestyrelsesmedlem i US

Naja Lee Jensen, iscenesætter og performer

Gritt Uldall-Jessen, dramatiker, kurator og ordførende i US var moderator.

Følgende er nogle uddrag af de oplæg, som folk, i panelet og iblandt tilhørerne, kom med:

Helle Fuglsang fortalte, hvordan det at arbejde i det frie felt for hende var et aktivt tilvalg, bla. pga. af en interesse for tværæstetiske former, som hendes værker bag præg af. Hun havde ikke rigtig så mange erfaringer med at samarbejde med institutionsteatret, og hun fulgte mest af alt sine egne ideer, der ofte tog udgangspunkt i ikke-institutionelle steder.

Naja Lee Jensen talte om, at der var brug for en uddannelse i performancekunst – ikke kun et overbygningskursus, men en særlig uddannelse, der kunne indgå i et samarbejde med teatrene blandt andet om praktikforløb. Herfra kunne der rekrutteres scenekunstnere til det frie felt fra uddannelsen til institutionsteatrene.

Jakob Højgaard talte om de mange gode erfaringer som Teater Nordkraft som institutionsteater havde med hensyn til samarbejde med det frie felt, såvel som co-producent som gæstespilsscene.

Henrik Vestergaard Friis talte om, hvordan hans kompagni i et samarbejde med et institutionsteater havde oplevet ikke at blive korrekt anført som samarbejdspartner. Det førte til en kort snak om ejerskab til værker, der var blevet til i et samarbejde mellem det frie felt og institutionsteatre. Henrik nævnte også, hvordan det er blevet endnu sværere for det frie felt at finde spillesteder. Han var bekymret for udviklingsmulighederne for den kommende generation af scenekunstnere.

Ditte Maria Bjerg talte for, at der helst ikke skal være en opdeling mellem det frie felt og institutionsteatrene. Hun talte for at vi i højere grad så det danske scenekunstmiljø som et samlet scenekunstlandskab. Hun nævnte også vigtigheden af frie midler i Statens Kunstfond og vigtigheden af at disse midler ikke var opbrugt på forhånd, sådan at der også var midler til at nye scenekunstnere i det frie felt også havde mulighed for at komme til.

Gritt Uldall-Jessen italesatte, hvordan Uafhængige Scenekunstneres medlemmer kan have svært ved at komme igennem til institutionsteatrene, når de henvender sig med henblik på samarbejde. De kan fx opleve ikke at få svar på deres henvendelser eller at blive holdt hen i det uendelige. Hun pointerede, at US ikke så en modsætning imellem institutionsteatrene og det frie felt – og at mangfoldighed og forskellighed var nødvendigt for scenekunstens udvikling.

Dorthe Bebe talte om, hvordan de som institutionsteatre har rygende travlt. De modtog ekstremt mange mails, derfor kunne det være svært at nå at få svaret på dem alle. Hun nævnte også som et problem, at de tit fik henvendelser fra aktører fra det frie felt, hvor det fremgik, at de ikke havde sat sig ind i det pågældende institutionsteaters kunstneriske profil.

Hans Henriksen fra Ålborg Teater gjorde rede for hvad de konkret ville gøre for at fremme muligheden for et samarbejde mellem det frie felt og institutionsteatret. Han nævnte teatrets interesse i mere klassiske former for scenekunst og at teatrets scenekapacitet stort set var opbrugt hele sæsonen. Han betragtede det som en længere omstillingsproces – måske over et par år – at indlede et samarbejde med det frie felt . Fra US’ side blev der opfordret til at starte i det små og samarbejd efx om brug af externe lokaler eller stedsspecifikke lokaliteter.

Jesper de Neergaard fra Bora Bora talte om, hvordan han oplevede at være nødt til at tage vare på sit teaters egen kunstneriske profil, da der i forvejen kun var få scener, der var dedikerede direkte til koreografisk arbejde.

Ditte Marie Bjerg sluttede af med at foreslå, at US stod for at arrangere en bustur rundt i hele landet for at besøge de forskellige institutionsteatre for at det frie felt kunne få en større indsigt i deres kunstneriske profiler.

Egil Bjørnsen fra Udviklingsplatformen tilkendegav, at han godt ville stå for at arrangere denne bustur, så det vil vi holde ham op på. US opfordrede institutionsteatrene til at besøge Det Frie Felts festival.