FORSIDE

  • US er et kulturpolitisk talerør for de selvproducerende, frie scenekunstnere i Danmark.
  • US arbejder for at forbedre produktionsvilkårene for det frie scenekunstfelt i Danmark og arbejder aktivt for etableringen af åbne scener, prøvefaciliteter og samarbejder mm., der kan understøtte en forbedring af disse.
  • US arbejder for diversitet, genrespredning og en øget mangfoldighed i udbuddet af scenekunstneriske udtryk.
  • US arbejder for at understøtte et internationalt fokus i det frie felt.
  • US arbejder for at sætte fokus på vigtigheden af kunstnerisk risikovillighed og på nødvendigheden af at skabe rammer for scenekunstnerisk udvikling på kunstnernes præmisser.
  • US arbejder for en tidssvarende dansk scenekunstuddannelse, der uddanner selvproducerende scenekunstnere.