Scenekunst? – ja tak!

Scenekunst? – ja tak!

Uafhængige Scenekunstnere opfordrer til aktioner, smil og vedholdende remindere om at scenekunstens folk ønsker forandring 

Kulturministeriet problematiserer det faktum, at teaterfolket ikke er enige om, hvordan en ny teaterlov skal udformes. Tre nye udvalg er nedsat, og teaterlovsrevisionen udskudt på ubestemt tid. Uafhængige Scenekunstnere mener, at det er positivt med en grundigere analyse af scenekunstlandskabet inden der træffes altafgørende beslutninger om vores fælles fremtid.

Men ord skal blive til handling – den samtidige scenekunst må ikke syltes. Mens der debatteres bag lukkede døre opfordrer Uafhængige Scenekunstnere til en række større og mindre begivenheder, som skal synliggøre en alsidig branches evne til at stå sammen og et fælles ønske om en tidssvarende teaterlov.

 

Say Cheese!

Første bold bliver spillet den 11. November kl. 11 ved Kulturministeriet, Nybrogade 2, 1203 København K. som et stort teater familieportræt, hvor scenekunstnere fra alle dele af branchen inviteres til at stille op og smile for en ny teaterlov. Kan du ikke være med, så send dit portrætfoto i A4format – næsten naturlig størrelse – til foto@scenekunstnere.dk og så vil dine kolleger sørge for, at du er med “in effigie”.

Hvis du kommer på dagen så tilmeld dig på Facebook: Scenekunst?-Ja Tak!

Smil virtuelt

Vis jeres støtte ved at sætte medsendte ’Scenekunst? – Ja tak!’ logo på jeres hjemmeside, facebookside, twitter eller blog den 11. november.

Århus, Ålborg, Odense, Nykøbing, Kolding, Høje Taastrup mfl. 

Behovet for forandring og en ny teaterlov gælder hele landet. Kolleger i alle danske byer opfordres til at afholde ’Say Cheese’ fotosessioner og sende billederne til: foto@scenekunstnere.dk

Til skuespillere, scenografer, teknikere, instruktører, performere, dukkespillere, dramatikere, dansere, koreografer, dramaturger, sufflører og alle teatermennesker –

Vi glæder os til at smile med jer!

Uafhængige Scenekunstnere