Open call til ”Det Frie Felts Festival” i København d.10. – 21. juni 2015

”Det Frie Felts Festival” i København d.10. – 21. juni 2015
Interesseorganisationen Uafhængige Scenekunstnere (US) og Foreningen Scenekunstnere uden Scene (SUS) inviterer til en platform under festivalen CPH STAGE 2015 i København: “Det Frie Felts Festival”; en festival-i-festivalen for det frie scenekunstfelt.

US og SUS har modtaget midler fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst til at organisere en festival over hele perioden, og vi er i gang med at opbygge en nødvendig stab til dens planlægning og gennemførelse. Denne stab består af en administrator, teknisk organisator og kommunikator og PR- ansvarlig. Den er, for at signalere festivalens åbenhed, i princippet uafhængig af de to initiativtagere.
Vi har sikret scenekapacitet og andre lokalemuligheder i aftale med Dansehallerne omfattende scenerne Store Carl, Lille Carl og andre spillesteder, samt muligheder for fx readings, lectures etc. Festivalen stiller disse faciliteter til rådighed for de valgte projekter.
Vi vil snarest muligt danne festivalens kuratorpanel på tre personer, som vil være ansvarlige for festivalens udbud, valgt ud fra ansøgningerne med hensyn til diversitet, kunstnerisk kvalitet, men også underlagt en række praktiske vilkår. Så snart kuratorpanelet er dannet, vil det blive oplyst til adressaterne for dette open call.

Ansøgninger om deltagelse i festivalen indkaldes hermed med frist til søndag d. 14. december ’14 kl. 23.59. De fremsendes pr. mail til Uafhængige Scenekunstnere på adressen info@scenekunstnere.dk

Vi opfordrer initiativtagere og grupper fra det frie felt til at ansøge om deltagelse på festivalen, og på den måde bidrage til denne mulighed for en sammenhængende præsentation i Hovedstaden af diversiteten i feltets arbejde indenfor udviklingen af scenekunsten.

Vi understreger, at enhver professionel naturligvis kan deltage direkte i CPHSTAGE (www.cphstage.com) under de forudsætninger, der gælder for en sådan aftale.

Dette open call handler udelukkende om Det Frie Felts Festival som en selvstændig del af CPHSTAGE 2015.

***

3 vilkår knytter sig til deltagelse i CPH STAGE, og dermed i vores “Det Frie Felts Festival ‘15”:

1) I forbindelse med CPH STAGE er der indgået aftale med Dansk Skuespillerforbund om et minimumshonorar på 5 dage à 1150,- kr. til skuespillere. Aftalen indbefatter ikke readings, workshops m.m. For projekter uden offentlig støtte eller driftsbudget vil dette umuliggøre deltagelse. Derfor har Det Frie Felts Festival besluttet at operere med at dække denne omkostning for de værker, som kuratorerne vælger til festivalen.

2) Inden for CPH STAGE fastsætter gæstende teatre m.v. selv begivenhedernes billetpriser og indtægten er dermed teatrets egen – dette gælder dermed også for Det Frie Felts Festival.

3) Børneforestillinger kan ikke deltage – forestillinger skal sigte mod et publikum fra 16 år og op. Desuden har CPH STAGE en række bestemmelser i forbindelse med PR-virksomhed – disse vil vi oplyse til de projekter, der bliver udvalgt til Det Frie Felts Festival.

Vi forudser at den ledige kapacitet i Dansehallerne, og dermed Det Frie Felts Festival, ikke kan rumme alle projekter, som feltet måtte ønske at præsentere i juni. Vi ved, at der er initiativer fra det frie felt, som allerede har indgået aftaler med andre scener i hovedstaden om gæstespil under CPH STAGE. Hvis værtsteatret i deres aftale er indforstået, kan Det Frie Felts Festival kun være interesseret i, at diversiteten bliver synlig. Derfor foreslår vi følgende: Hvis en aktør fra det frie felt gæstespiller indenfor CPHSTAGE og dets aftale rummer mulighed for at værtsteatret er indforstået med, at gæstespillet kan gennemføres som en del af Det Frie Felts Festival, skal vedkommende kontakte os på ansøgningernes ovenstående adresse. Det vil så være kuratorernes opgave at tage stilling til ønsket. Dette vil i praksis betyde, at forestillingen indgår i den samlede markedsføring af Det Frie Felts Festival 2015, herunder markeres i programmet CPH STAGE som ”satellit-deltager” i vores festival.

***

Ansøgningen:

Ansøgninger fremsendes pr. mail inden søndag d. 14. december 2014 kl. 23:59 til Uafhængige Scenekunstnere på info@scenekunstnere.dk

Indhold: Max 2 A4 sider med følgende oplysninger:
– Beskrivelse af projektet/forestillingens målsætning, form og indhold.
– Projektets initiativtager(e), medvirkende kunstnere, samt kortfattet CV eller værkliste for enten kompagni eller kunstnerisk ansvarlig/e (egentligt CV kan vedlægges på separat ark).
– Projektansvarlig person over for festivalledelsen.
– Gerne links til yderligere fotos, video, etc. (ingen tunge filer, tak pf.)
– På separat ark: Teknisk info, se nedenfor.

Nedenfor findes links til bilag fra Dansehallerne med oplysninger om de to teatersales mål og udstyr. Ansøgere skal beslutte hvilke faciliteter deres projekt vil foretrække. Hvis der er behov for yderligere informationer, er der angivet kontaktpersoner i Dansehallerne på bilagene. Det skal oplyses hvorvidt projektet ønskes tilrigget og afviklet ved egen kraft, eller i samspil med Dansehallernes tekniske stab, og i givet fald i hvilket omfang. De endelige detaljer vil blive koordineret imellem produktionsleder for Det Frie Felts Festival og Dansehallerne.

Beslutningsprocessen

Beslutning om hvilke projekter, der vil få plads i Det Frie Felts Festival 10. – 21. juni 2015 vil foreligge 1. februar 2015.

Vi ser frem til at modtage jeres ansøgninger, og til sammen at skabe en skøn festival!

Venlig hilsen
US’ og SUS’ og bestyrelser

Det Frie Felts Festival_15_open_call
Lille Carl side
Lille Carl top
Store Carl side view
Store Carl top view
Technical equipment Lille Carl
Technical equipment Store Carl