Vedtægterne for US kan læses eller downloades her:

Vedtaegter for US 2012