Om US

Om US

Uafhængige Scenekunstnere er en kulturpolitisk interesseorganisation, der arbejder for at synliggøre og forbedre vilkårene for den uafhængige, professionelle, skabende og selvproducerende scenekunst i Danmark.

“Uafhængige Scenekunstnere” er en omskrivning af det engelske begreb Independent Performing Artists. Foreningen repræsenterer scenekunstnere der selvstændigt skaber og producerer sceniske begivenheder og værker under skiftende produktionsformer i det frie scenekunstfelt. 

Vi arbejder på at aflive fødekæde-retorikken og i stedet henlede opmærksomheden på, at det at være uafhængig scenekunstner er en selvvalgt position i scenekunstlandskabet. 

Foreningens medlemmer har en fælles kunstpolitisk vision, men intet fælles kunstnerisk program. Det overordnede mål er at forbedre forholdene for den frie scenekunst i Danmark, med særligt fokus på vigtigheden af genrespredning og en omstrukturering af scenekunstlandskabet, der tilgodeser de frie, selvproducerende scenekunstneres produktionsbehov. 

Vi arbejder på at aflive fødekæde-retorikken og i stedet henlede opmærksomheden på, at det at være uafhængig scenekunstner er en selvvalgt position i scenekunstlandskabet. 

US er talerør for det frie scenekunstfelt og tilstræber at være en synlig og progressiv medspiller i kulturpolitikken.

US er talerør for det frie scenekunstfelt og tilstræber at være en synlig og progressiv medspiller i kulturpolitikken. Vi arbejder for en udvidelse og vedholdende undersøgelse af scenekunstbegrebet og ønsker i videste forstand at understøtte udviklingen af nye kunstneriske potentialer, samt at være et forum for dialog om nye formater, retninger og initiativer, der kan sikre udviklingen af det frie scenekunstfelt i videste forstand. I den egenskab er US høringspartner for Kulturministeriet og har udpegningsret til de forskellige faglige udvalg i Statens Kunstfond. US er medlem af Kultursamvirket i Århus og Dansk Kunstnerråd og samarbejder desuden med andre faglige organisationer og institutioner i forbindelse med konkrete problemstillinger og udfordringer, der vedrører det frie felt.

Historie

US har eksisteret siden maj 2005 og tegner i 2020 ca. 70 medlemmer bosat i både Danmark og udlandet. Foreningens kulturpolitiske arbejde er baseret på frivillig arbejdskraft.

Siden 2005 har vi arrangeret en række events og medlemsmøder, heriblandt “Kulturbattle”, som satte kulturen på valgkortet under valgkampen i 2007, konferencen “Creating Conditions” om produktionshuse og åbne scener i Europa og fremtidens Danmark i 2009 og “Scenekunst – Ja tak!” aktion for en tidssvarende teaterlov i 2010.

Som opfølgning på konferencen “Creating Conditions” udgav vi i 2009 “Rå Hvidbog”, en materialesamling om det frie felts produktionsvilkår. “Rå Hvidbog” har været med til at danne afsæt for arbejdet med en ny åben scene i København.

I 2011 udgav vi materialesamlingen “Overvejelser” om de scenekunstneriske uddannelser i Danmark som et indspark til den af Kulturministeriet varslede udredning på området. I forbindelse med scenekunstskolernes omlægning til Bologna-modellen repræsenterede Sille Dons Heltoft US i det af Kulturministeriet nedsatte udvalg og fungerede som talsperson for det frie felt.

Meget aktive i debatten omkring åben scene. Været med til at starte Det Frie Felts Festival og Scenekunstnere uden Scene. Er meget aktive i den kulturpolitiske debat.