OM US

Uafhængige Scenekunstnere er en kulturpolitisk interesseorganisation der arbejder for at synliggøre og forbedre vilkårene for den professionelle ikke-institutionelle scenekunst i Danmark.

Foreningen repræsenterer scenekunstnere, der selvstændigt skaber og medskaber sceniske begivenheder under skiftende produktionsformer. Vore medlemmer er som hovedregel freelance-arbejdende kunstnere, der arbejder på egne og andres projekter i det frie scenekunstfelt. Foreningens medlemmer har et fælles kunstpolitisk program, men intet fælles kunstnerisk program, og det overordnede formål er at forbedre forholdene for den risikovillige og banebrydende scenekunst i Danmark.

“Uafhængige Scenekunstnere” er en omskrivning af det engelske begreb Independent Performing Artists.US tilstræber at være en synlig, progressiv og fornyende medspiller i kulturpolitikken.Vi arbejder for en udvidelse og vedholdende undersøgelse af scenekunstbegrebet og ønsker at være et forum for diskussion af nye retninger og initiativer indenfor scenekunst i videste forstand.

US er talerør for det frie scenekunstfelt som medlem af ITI, EON og høringspartner for Kulturministeriet. US er også det frie scenekunstfelts danske repræsentant i et nordisk netværkssamarbejde mellem Teatercentrum Sverige, Sjálfstæðu leikhúsin (Association of Independent Theatres in Iceland), Finske Teatercentrum, Produforum Helsinki, og Danse- & Teatersentrum Norge.

US har eksisteret siden maj 2005 og har ved medio 2012 ca. 100 medlemmer bosat i både Danmark og udlandet. Foreningens kulturpolitiske arbejde er baseret på frivillig arbejdskraft.

Siden 2005 har vi arrangeret en række events og medlemsmøder, heriblandt “Kulturbattle”, som satte kulturen på valgkortet under valgkampen i 2007, konferencen “Creating Conditions” om produktionshuse og åbne scener i Europa og fremtidens Danmark i 2009 og “Scenekunst – Ja tak!” aktion for en tidssvarende teaterlov i 2010.

Som opfølgning på konferencen “Creating Conditions” udgav vi i 2009 “Rå Hvidbog”, en materialesamling om det frie felts produktionsvilkår. “Rå Hvidbog” har været med til at danne ramme om arbejdet for en ny Åben Scene i København.

I 2011 udgav vi materialesamlingen “Overvejelser” om de scenekunstneriske uddannelser i Danmark som et indspark til den varslede udredning på området. “Overvejelser” fungerer som baggrundsmateriale i det nu nedsatte udvalg, og US sidder repræsenteret i udvalget som talsperson for det frie felt.