Det Frie Felts Festival 2018

SELECTED WORKS 2018

Det kongelige og det anarkistiske står skulder ved skulder i en helt ny version af Det Frie Felts Festival, der i 2018 har fået titlen SELECTED WORKS. Samarbejde og fokus på at skabe konstruktive alternativer er meget væsentlige for festivalens nye ledelse.
”Vi tror på, at scenekunsten har en central funktion i samfundet – nu og i fremtiden. Men det har den kun, hvis den udvikler sig og finder nye formater, integrerer nye strategier og stiller spørgsmål ved sig selv. Der er brug for forandring og nysgerrighed. Derfor laver vi denne festival,” fortæller festivalens ledere Gritt Uldall-Jessen og Erik Pold.

Kuratorteamet består denne gang af performer, koreograf Kitt Johnson, iscenesætter, dramatiker Jesper Pedersen og performance- og billedkunstner Naja Lee Jensen. De fortæller om deres kuratering til Det Frie Felts Festival 2018:
”Årets program præsenterer et tværsnit af samtidens uafhængige scenekunst, karakteriseret ved viljen og modet til at insistere på et unikt kunstnerisk udtryk. Mange af værkerne arbejder med det intime format. Med mødet og nærheden. Set i skærmlyset af tiden vi bruger på internettets luftige verden, er scenekunst, der skaber rum for mellemmenneskeligt samvær, vigtig. Det er denne vigtighed, vi har forsøgt at omfavne i årets kuratering af Det Frie Felts Festival.”

Internationalt værk af upcoming ungarsk performancegruppe
I 2018 har ledelsen for første gang også kurateret en international åbningsforestilling TROPICAL ESCAPE af den ungarske performancegruppe Sildenafil Fairy. Det er helt i tråd med festivalens tiltagende internationale fokus. Mange af kunstnerne fra Det Frie Felt i Danmark har en international gennemslagskraft og agerer i praksis som kulturdiplomater, når de er ude i verden.

Gritt Uldall-Jessen og Erik Pold har valgt Sildenafil Fairys værk, fordi ”vi mener, at det er vigtigt for den danske uafhængige scenekunst at møde, blive inspireret af og dele viden med udenlandske ligesindede. TROPICAL ESCAPE er det første samarbejde mellem performerne, danserne og koreograferne Csaba Molnár (Slovakiet) og Márcio K. Canabarro (Brasilien) under kunstnernavnet Sildenafil Fairy. Kunstnerne har base delvist i Berlin, Tyskland og Budapest, Ungarn. Sildenafil Fairy blev skabt som et uafhængigt projekt uden økonomisk støtte, hvor duoen udelukkende fokuserede på at skabe en performance, som de virkelig selv ønskede at se. De skabte denne tværæstetiske performance, der mixer elementer af moderne dans, ballet, performance lecture og live art i en legende og underholdende form.”

Home Page

Info-mail om Det Frie Felts festival i sæson 17/18

Det Frie Felts festival har i de sidste 3 år været en del af programmet for CPH STAGE, men til næste år ændres spilleperioden for festivalen. Det Frie Felts festival vil i sæson 17/18 blive afholdt over to weekender i perioden den 18. – 28. januar 2018.

Vi vil dog stå for et mindre arrangement under CPH STAGE 2017, der har fokus på nordisk samarbejde og co-produktion. Det er et arrangement, vi laver i tæt samarbejde med Udviklingsplatformen for Scenekunst. Da vi flytter spilleperioden for Det Frie Felts festival, så rykkes vores deadline for et Open Call for festivalen til den 15. maj 2017.

Det Frie Felts festival bakker hundrede procent op om CPH STAGE som en festival, der omfatter hele scenekunstbranchen. Vi sender en uddybende info-mail ud i det nye år om det nordiske netværksarrangement, der finder sted under CPH STAGE i det nye år.

Vi har den 6. oktober 2017 stiftet en ny forening, Foreningen bag Det Frie Felts festival, som fremover skal stå for driften af Det Frie Felts festival. Festivalen har tidligere været arrangeret af de to interesseorganisationer Uafhængige Scenekunstnere (US) og Scenekunstnere uden Scene (SUS). Der er også blevet ansat en festivalledelse. I sæsonerne 17/18 og 18/19 vil dramatiker Gritt Uldall-Jessen og iscenesætter, performer Erik Pold fungere som ledelse af festivalen. Vi vil fortsat operere med et skiftende hold af kuratorer af festivalen, navnene på dem vil blive offentliggjort medio marts 2017 , sammen med yderligere information om det kommende Open Call.

Formålet med Det Frie Felts festival er at præsentere scenekunst, der er produceret i det frie felt inden for scenekunst, for et nationalt publikum, med ambition om at formidle denne scenekunst til et professionelt internationalt publikum, samt at udbrede kendskabet til det frie felt for den danske scenekunstbranche som helhed med henblik på at skabe dialog, udvikling, samarbejdsmuligheder og dynamik i scenekunstmiljøet. Det tror vi kan gøres mere effektivt ved at lægge festivalen for sig selv og ikke som en ”festival i festivalen”, og ved at den finder sted på et tidspunkt af året, hvor aktivitetsniveauet i scenekunstbranchen ikke er så højt.

Bestyrelsen i Foreningen bag Det Frie Felts festival består af følgende medlemmer: Jurist og advokat Elisabeth Ehmer, producent Louise Kirkegaard (1:1 Produktion), teaterleder Danjel Anderson (MDT, Stockholm), teaterleder Jens Frimann Hansen (Helsingør Teater),  samt på vegne af Uafhængige Scenekunstnere, performer og underviser Christian Adelhorst Rossil, sidstnævnte er valgt som formand for bestyrelsen. René Kruse fra “Behind The Scenes” og Faar 302 er valgt som administrator i foreningen.

Er du en af de scenekunstnere, der har planer om at spille på CPH STAGE 2017, så skal vi på vegne af festivalen her oplyse om følgende deadlines for tilmelding:

 

1: Der er forhåndstilmelding til CPH Stage ’17 med deadline den 31. december 2016. Link:  http://www.cphstage.dk/forhaandstilmelding2017/ – forhåndstilmeldingen er vigtig, men uforpligtende.

2: Endelig tilmelding i TEREBA fra primo januar. Deadline: Den 22. februar 2017– men det er en stor fordel at gøre det tidligt i perioden.

 

Det Frie Felts festival takker mange gange for samarbejdet i år. Vi ser frem til den kommende sæson 17/18 og håber, du/I vil blive ved med at bakke op om festivalen!

For yderligere information, spørgsmål el. lign. om Det Frie Felts festival,  send en mail til: kontakt(at)detfriefeltsfestival.dk