FORSIDE

US arbejder for at forbedre produktionsvilkårene i det frie scenekunstfelt i Danmark.

US arbejder for at styrke forståelsen af scenekunstformer udenfor det dramatiske paradigme.

US arbejder aktivt for etableringen af åbne scener.

US arbejder for en øget mangfoldighed i udbudet af scenekunstneriske udtryk.

US arbejder for en øget internationalisering af scenekunstfeltet i Danmark.